Jeugdcommissie

Om de tennissende jeugd binnen TCA goed te begeleiden is er een extra commissie opgericht, de jeugdcommissie.

De jeugdcommissie bestaat uit de volgende leden:

Lon Albers Voorzitter 077 - 4733050
Ankie Lames Secretaris 077 - 4732959
Carl van Hoek  Techn. zaken  / website 06 - 83171859
Yvonne Simons communicatie Lomm 06 - 10221070
Peter van Elk communicatie Arcen  06 - 24602168
Danielle Bours Algemene zaken  / notuliste  06 - 46032375
Karin Holla Creatieve zaken   

Heb je als jeugdlid (of als ouder) vragen en/of suggesties, meld je dan bij een van onze commissieleden of
stuur een mail naar:  jeugdcomtca@gmail.com