Organisatiestructuur

Bestuur:
Voorzitter: Stan van Gendt
Secretariaat: Arjen van der Beek
Penningmeester: vacature
Bestuurslid: Jan Rheiter, John van den Hombergh en Ed Hegger 
contact: bestuur@tcarcen.nl

K-Commissie:
Regelt het reilen en zeilen binnen de kantine, die TCA in eigen beheer heeft.
Arcen: Annemiek Holla (voorzitter), Ingrid Rayer, Loes Rayer
Lomm: Arjen van der Beek
Poetshulp: Lotte van Rijswijck
Contactpersoon bestuur: Stan van Gendt
contact: kantinecom@tcarcen.nl

T-Commissie:
Ziet toe op en regelt het onderhoud van de banen en het park.
Arcen: Arno Rayer (voorzitter), Piet van Giesen, Willy Verhaagh, vacature
Contactpersoon bestuur: Stan van Gendt
Lomm: Cor Heynen, Jac Verspay, Hay Verspay, Winy Vermazeren, Piet Wismans, Michel Houben en Wim van der Loo
Contactpersoon bestuur: Ed Hegger 
contact: technischecom@tcarcen.nl

J-Commissie:
Organiseert alle jeugdevenementen, zowel gedurende als buiten het seizoen.
Lon Albers (voorzitter), Carl van Hoek, Nicole Hovens, Rianne Huzen, Ankie Lamers. Peter van Elk, Yvonne Simons en Melanie Peters
Contactpersoon bestuur: Jan Rheiter 
contact: jeugdcom@tcarcen.nl

A-Commissie:
Ziet toe op de organisatie van alle seniorenevenementen.
Bob Kipshoven (voorzitter), Jolanda Kollée, Bram Hoogveld en Marion Kessel 
Contactpersoon bestuur: Jan Rheiter 
contact: acom@tcarcen.nl

Commissie opvang leden:
Draagt zorg voor de werving, begeleiding en behoud van TCA-leden.
Jannie Imming, Nina Krockow en Esther Deenen
Contactpersoon bestuur: Hans Peeters 
contact: leden@tcarcen.nl

C&W-Commissie:
Draagt zorg voor de samenstelling en uitgave van het clubblad Matchpoint.
Arcen: Marc van Eijndt, Joyce Houben, Heleen Kool
Lomm: Melanie Peters
contact: matchpoint@tcarcen.nl

Verenigingcompetitieleider:
Verzorgt de contacten met de competitiespelers, KNLTB en het Districtsbureau.
Imke Hermens, Lotte van Rijswijck
Contactpersoon bestuur: Jan Rheiter en John van de Hombergh 

Ballenbeheerder:
Regelt het gebruik van zowel de nieuwe als de gebruikte ballen.
Vacature

Trainerscoördinator:
Coördineert de trainingen van junioren en senioren.
Bram Hoogveld, vacature

Sponsorcommissie:
Draagt zorg voor de contacten met de sponsoren en de sponsorwerving.
Chris Reutelingsperger, Ankie Spee
Contactpersoon bestuur: Stan van Gendt
contact: sponsorcom@tcarcen.nl

Groundsman:
Draagt zorg voor de banen.
Vacature

Webmaster:
Joost Clevis
contact: webmaster@tcarcen.nl