Vertrouwenscommissie SVArcen

De samenwerkende verenigingen vinden het belangrijk dat er een loket is waar leden naar toe kunnen stappen met problemen die van vertrouwelijke aard zijn. Denk hierbij aan pesterijen, agressie of andere negatieve omgangsvormen waarbij een lid zich onprettig, gekwetst of onveilig voelt. Hiervoor is er in 2008 een gezamenlijke vertrouwenscommissie in het leven geroepen. Daarvoor was er overigens al enkele jaren een commissie voor DEV-Arcen actief. De commissie heeft een luisterende, adviserende en ondersteunende taak.

De vertrouwenscommissie bestaat uit 4 personen. Dat zijn Mariska Brauers, Lieke Geurts, Jolien Rheiter, en (vooralsnog) Herman Valckx. Ze zijn voor de diverse clubs en haar leden geen onbekenden. Op de volgende pagina  stellen we ze graag aan je voor.

Loop je ergens tegenaan waar je de commissieleden voor nodig denkt te hebben, neem dan met één van hen contact op. 

Mariska Brauers: 0631 292598 of mariskabrauers@gmail.com
Lieke Geurts: frankenlieke@home.nl
Jolien Rheiter: 0651 081110 of jolienr@hotmail.com
Herman Valckx: 0612 695956 of hermanvalckx62@gmail.com

Om per mail snel en gemakkelijk bereikbaar te zijn heeft de commissie bovendien een eigen mailadres: vertrouwenscommissiearcen@gmail.com.

Op deze bijlage lees je de 'Gedragsregels
Hier staat beschreven hoe de Vertrouwenscommissie werkt.